Kombinované stroje

CJV150

Maximálne rozlíšenie 1.440 dpi, rýchlosť tlače až 56,2 m2 / hod, možnosť tlače bielym a strieborným atramentom. Môžu byť použité solventné (SS21) aj sublimačné (Sb53) atramenty. Stroj je vyrábaný šírkach 800 mm, 1.090 mm, 1.361 mm a 1.610 mm. Tlačiareň je dodávaná vrátane ripovacieho programu RasterLink6.

CJV300

Maximálne rozlíšenie 1440 dpi, rýchlosť tlače až 105,9 m2 / hod, možnosť tlače bielym a strieborným atramentom. Pre tlač môžu byť použité ako solventné SS21 a ekosolventné atramenty BS4, tak sublimačné Sb53 atramenty. Stroj je vyrábaný v šírkach 130 cm a 160 cm. Tlačiareň je dodávaná vrátane ripovacieho programu RasterLink6.
© 2008 - 2023 Vytvorila spoločnosť PS Works s. r. o.