JV5-A

Vlajková loď firmy Mimaki pre sublimačnú tlač

K jej hlavným prednostiam patrí tlač rýchlosťou 58m2/hod v rozlíšení 540 × 720dpi, bezobslužná prevádzka a jednoduchá obsluha. Maximálne rozlíšenie tlače je 1.440 × 1.440dpi. Vyrába sa v tlačových šírkach 130cm, 160cm.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

JV5-160S
  • Piezoelektrická technológia tlače
  • 1.440 trysiek na farbu
  • Automatická kontrola funkčnosti trysiek
  • Max. rýchlosť tlače až 58 m2/hod
  • Tlačiaca šírka max. 1.620 mm
  • Inteligentný trojitý systém vyhrievania
  • Variabilná veľkosť tlačového bodu
  • Systém neprerušiteľného dodávania atramentu
  • RIP RasterLink Pre III štandardnou súčasťou

Vysoká rýchlosť tlače

Rychlosť tlače štvorfarba
Rychlosť tlače šesťfarba

Nové tlačiace hlavy

Starý typ hlavy
Starý typ hlavy
Nový typ hlavy
Nový typ hlavy
Tlačiaca hlava
Tlačiaca hlava
Štandardná konštrukcia tlačovej hlavy je dva rady trysiek (každá rada 180 trysiek), pričom blok hláv obsahuje štyri hlavy (CMYK). Tieto hlavy sú usporiadané v rade vedľa seba.

Naproti tomu tlačiarne Mimaki radu JV5 obsahujú nový typ hlavy, ktorá má osem radov po 180 tryskách (tj. celkovo 1.440 trysiek). Tieto hlavy sú usporiadané kaskádovo do bloku. Tým je dosiahnuté vysokej šírky tlače 10 cm v jednom prechode, narozdiel od 2,5 cm u štandardnej konštrukcie. To zaručuje vysokú rýchlosť tlače aj pri vysokom rozlíšení a veľkom počte priechodov.

Variabilná veľkosť tlačového bodu

Variabilná veľkosť tlačového bodu
Max. rozlíšenie 1.440 × 1.440 dpi a premenlivá veľkosť tlačového bodu je schopná poskytnúť špičkovú fotografickú kvalitu aj pri použití iba štyroch základných farieb (CMYK).

Systém neprerušiteľného dodávania atramentu (UISS)

UISS
UISS
UISS pre kontinuálnu tlač je štandardnou súčasťou tlačiarne JV5. Ak je tlačiareň nakonfigurovaná pre tlač v režime 4 × CMYK je možné využívať pre každú farbu štyri zásobníky atramentu (každý má 440 ml, tj. celkovo 1.760 ml na farbu). Keď niektorý zásobník vyčerpá svoju zásobu atramentu, tak tlačiareň automaticky prepne na ďalší zásobník a tlač pokračuje ďalej bez akéhokoľvek prerušenia. Prázdny zásobník môže byť potom vymenený počas tlače.

Na obrázku vľavo je u prvého zásobníka rozsvietené zelené svetlo (detail A), zásobník je používaný. U druhého zásobníka nesvieti nič (detail B), takže nie je zásobník aktuálne v prevádzke (nie je používaný). V okamihu keď sa u prvého zásobníka vyčerpá zásoba atramentu, rozsvieti sa červené svetlo (detail C) a tlačiareň automaticky prepne na druhý zásobník (detail D). Tlačiareň bez prerušenia pokračuje v tlači a prázdny zásobník (detail C) môže byť vymenený.

Inteligentný trojitý systém vyhrievania

Vyhrievanie
Tlačiareň je vybavená trojitým automatickým systémom vyhrievania, ktorý umožňuje optimálne nastavenie teploty vyhrievania média v závislosti na použitom materiáli a režimu tlače.

Zabudované sušenie média výrazne urýchľuje schnutie tlače a tým umožňuje bezproblémové a hlavne rýchle navíjanie potlačeného média bez riziká následného rozmazania alebo iného poškodenia tlače.

Sušenie a odsávanie

Sušenie
Sušenie Tlačiareň je vybavená radom výkonných ventilátorov, ktoré v spolupráci s vyhrievacou (resp. sušiacou) jednotkou podstatným spôsobom skracujú dobu schnutia vytlačeného motívu a umožňujú tak bezproblémové navíjanie materiálu aj pri vysokých rýchlostiach tlače.

Automatická kontrola trysiek

Automatická kontrola trysiek
Tlačiareň je vybavená systémom pre automatickú kontrolu trysiek. Tento systém umožňuje nastaviť správanie tlačiarne pri zistení netlačiacej trysky (alebo viac trysiek), kedy tlačiareň môže automaticky začať čistenie alebo môže bez prerušenia pokračovať v tlači a čistenie začať až pri zistení výpadku viac trysiek.

Nastavenie výšky hlavy nad médiom

Výška hlavy nad médiom
Tlačiareň je schopná potláčať médiá až do hrúbky 1 mm. Aby bola zaručená špičková kvalita tlače (predovšetkým v režime obojsmernej tlače) je tlačiareň vybavená automatickou detekciou hrúbky média. Ak sa zmení hrúbka média, tlačiareň automaticky upraví pozíciu hlavy (vzdialenosť hlavy od média).

Kompenzácia hrúbky média

S hrúbkou materiálu súvisia tiež ďalšie funkcie tlačiarne. Uchytenie a posuv médiá je zabezpečené pomocou podávacieho valca a prítlačných koliesok. Vplyvom rozdielnej hrúbky médií bude vzdialenosť o ktorú sa materiál posunie v jednom kroku rozdielna. Dôsledkom je pruhovanie v tlači. Pre elimináciu týchto negatív je tlačiareň vybavená funkciou pre kompenzáciu hrúbky média. Túto kompenzáciu je možné nastaviť ako pred tlačou tak aj počas tlače (bez nutnosti prerušenia tlače).
Model JV5-130A JV5-160A
Tlačiaca hlava piezoelektrická (blok 4 hláv v matici), tlač na vyžiadanie
Maximálna šírka tlače 1.365mm 1.620mm
Rozlišenie tlače 540, 720, 1.440dpi

Tlačiace režimy

(posuv hlavy × posuv média)

720×540dpi, jedno/obojsmerné

540×900dpi, jedno/obojsmerné

540 nebo 720×720dpi, jedno/obojsmerné

540 nebo 720×1.080dpi, jedno/obojsmerné

720×1.440dpi, jedno/obojsmerné

1.440×1.440dpi, jedno/obojsmerné

Atrament Typ sublimačný atrament, typ Sb51
Doplňovanie automatické prepnutie na druhý zásobník
Kapacita

konfigurácia 6 farieb: 440ml/zásobník × 2ks/farbu (880ml/farbu)

konfigurácia 4 farieb: 440ml/zásobník × 4ks/farbu (1760ml/farbu)

Média Typ sublimačný transferový papier
Rozmer 297 - 1.375mm 297 - 1.630mm
Maximálna hrúbka 1mm
Maximálna hmotnosť 38kg
Vnútorný priemer jadra 2" alebo 3"
Vonkajší priemer 200mm
Odrezanie média os Y, nôž na hlave
Vyhrievanie 3 pozície (predohrev, ohrev a sušenie), elektronická regulácia
Navíjacie zariadenie automatické navíjacie zariadenie s reguláciou ťahu
Kontrola trysiek laserový merací systém (laser Class1)
Zdvih tlačiacej hlavy 1,5 - 7mm (automatická detekcia hrúbky média)
Rozhranie USB 2.0
Napájanie AC 200 - 240V ±10%, 50/60Hz ±1Hz, 15A
Príkon max. 3.600VA
Pracovné prostredie Teplota 20°C - 35°C
Vlhkosť 35 - 65% Rh, bez kondenzácie
Rozmery Šírka 2.860mm 3.120mm
Hĺbka 850mm 850mm
Výška 1.540mm 1.540mm
Hmotnosť 292kg 298kg
Systém pre automatické podávanie média pre JV5-160S (AMF) OPT-J0161
Sada solventných stierok 10 ks SPA-0125
Nádrž na odpadový atrament, objem 4 litre 1 ks SPA-0128
Sada pre odrezanie média 1 ks SPA-0126

AMF
AMF (Automatic media feeder) - systém automatického podávania média. Zaisťuje plynulé a presné odvíjanie a navíjanie ako tenkých a ľahkých materiálov, tak aj veľmi ťažkých médií.

 

© 2008 - 2023 Vytvorila spoločnosť PS Works s. r. o.