Médiá

Dodávame médiá pre sublimačnú a solventnú tlač. Autorizovaný distribútor Coldenhove, billboardový papier, maliarske plátno, fólie.

Pre sublimačnú tlač

Pre solventnú tlač

© 2008 - 2023 Vytvorila spoločnosť PS Works s. r. o.